top of page

SINIFLARIMIZ

Hatha | Aştanga | Vinyasa | Yin | Bhakti

HATHA YOGA

Hatha Yoga, Raja Yoga'nın bir koludur ve fiziksel duruşlara ve nefes talimlerine ağırlık veren okuludur. Bu okul Yogi Swatmarama tarafından 15. yüzyılda Hindistan'da başlatılmıştır. Belli başlı kitabı Swami Svatmarama'nın "Hatha Yoga Pradipika" adlı eseridir.

Ha-Tha Güneş ve Ay anlamına gelir. Birlikte yazıldığında ise "güçlü" anlamını taşır ve vücudu temizlemenin ne büyük bir güç gerektirdigini sembolize eder. Swatmara Hatha yogayı, vücudu uzun meditasyon seanslarına hazırlayıp kuvvetlendirmek amacıyla yapılacak asanalar (duruşlar) ve pranayama'lar (nefes teknikleri) olarak düşünmüştür.

Batı dünyasında günümüzde uygulanan ve kısaca yoga olarak bilinen fiziksel egsersizler ve stress azaltıcı nefes alıştırmaları Hatha yoga'dan ortaya çıkmıstır ve ruhsal ve fiziksel sağlık amacıyla yapılmaktadır.​

AŞTANGA YOGA

Aştanga yoga modern dünyaya Sri K. Pattabhi Jois (1915-2009) tarafından getirilmiş olan bir yoga sistemidir. Bu yoga sistemi nefesin, kademe kademe ilerleyen bir asanalar serisiyle senkronize edilmesine dayanır ki bu yöntemle ortaya çıkan yoğun içsel ısı ve arındırıcı terlemeyle kaslar ve organlarda biriken zehir vücuttan atılır. Bunun sonucunda kan dolaşımı güçlenir, daha hafif ve güçlü bir vücuda ve dingin bir zihne sahip olunur.

VİNYASA YOGA
YİN YOGA

Pozlarda normalden daha uzun süre kalarak kaslar yerine bağ dokulara ulaşmayı hedefleyen, dolayısıyla bedeni daha derinden etkileyen Yin Yoga, aynı anda nefeste derinleşmeyi , beden ve zihin uyumunu sağlayarak bir anlamda kişinin kendi içine bakmasını kendine yaklaşmasını sağlar.

Özellikle omurga, bel, kalça ve bacaklardaki bağ dokular amaçlanırken ,buradaki kaslar pasif bırakılır ve bedene gevşeme öğretilir. Bedende esnemeyi sağlarken aynı zamanda bedeni meditasyona hazırlar.

Yin Yoga, aktif yoga pratiğinizi dengeleyen , kendi sınırlarınızla oynarken bedenin algılama duygusunu da daha derinden keşfetmesini sağlayan meditatif bir uygulamadır. 

Vinyasa yoga, sabit pozlarda daha az zaman harcanan, geçişlere ve hareketlere odaklanan; pozların tek bir akıcı hareket dizisi oluşturmak için bir araya getirildiği bir yoga tarzıdır.
Nefesle uyumlu hareket etmek ve vücudun yeni yönlere akmasına izin vermek konusunda çok etkilidir.

Vinyasa Yoga'da amaç pozda uzun süre kalmaktan ziyade belirli hareket zincirlerinin içerisinde akarak propriyosepsiyonu geliştirmektir.

BHAKTİ YOGA

Çoğunlukla bhakti “adanmış olmak” veya “katılmak” anlamına gelen kelime kökü bhaj’a dayanır. Shandilya, bhakti üzerine meşhur sutralarının ikinci mısrasında bhakti’yi “Tanrıya kişiye özel ve yoğun aşkla bağlılık” olarak tanımlar.

Vaişnava bilge Narada, Narada-bhakti-sutra’sında bu tanımın ayrıntılarına girer: “Bhakti kişinin her eylemini Yüce Rabbe sunmasından ve O’nu unutmaktan büyük bir acı duymasından oluşur.” (Sutra 19)

Bhagavatam’ın ilk kitabı bhakti’yi parama-dharma veya “ruhun en yüksek ve en tatmin edici fonksiyonu” olarak tanımlar. Bu nedenle bhakti Vaişnava düşüncesinde en yüce şeydir.

Bhakti Yoga’nın dokuz uygulaması vardır: Tanrı hakkında duymak (svaranam), Tanrı’nın isimlerini söylemek (kirtanam), Tanrı’yı hatırlamak (visnu smaranam), Rabbin lotus ayaklarına hizmet etmek (pada sevanam), Tanrı’ya ibadet etmek (arcanam), Tanrı’ya dua etmek (vandanam), Tanrı’nın emirlerini yerine getirmek (dasyam), Tanrı’ya bir arkadaş gibi hizmet etmek (sakhyam), Tanrı’ya tamamıyla teslim olmak (atma nivedanam).

bottom of page