top of page

Dünya çapında 26 milyondan fazla satıl mıştır.

Mahabharata destanının on sekiz bölümünü oluşturan Bhagavad G ita (“Tanrı'nın Ezgisi”), nispeten kısa denilebilecek yedi yüz kıtada Vedik felsefenin özünü sun ar. Verdiği derin mesaj sayesinde bilinen ve saygı gören bu kitap, Vedik maneviyatının neredeyse bütün yollarından filozoflar, yogiler ve aşkıncıların başvurduğu tek kitaptır. Batı’da başlarda Amerikalı aşkıncılar Emerson ile Thoreau’ya ve diğerlerine ilham vermiş, kalıcı bilgeliği nedeniyle sonrasında da önemini korumuştur.    

 

Tarihi Kurukşetra Savaşı tam başlayacakken savaşçı Arjuna cesaretini kaybeder. Hayatından vazgeçmeye hazır, tamamen perişan bir halde, akıl danışmak için savaş arabasını süren arkadaşı Krişna’ya dönüp, “Ne yapmalıyım?” diye sorar. Sonrasında geçen konuşma, insanlığın kritik sorularını etkili bir şekilde ele alır: Hayatın amacı nedir? Öldüğümüzde ne olur? Zamana bağlı bu fiziksel düzlemin ötesinde bir gerçeklik var mı? Tüm sebeplerin nihai sebebi nedir? Krişna, kapsamlı olarak tüm bunları (ve daha fazlasını) yanıtlar, sonra da kimliğini açıklar: Kendisi, Tanrı’nın Yüce Şahsı’ndan başkası değildir ve dünyada yeni bir manevi anlayış çağını başlatmak için belirmiştir.  

Gita kitabının tümünde Krişna, insan arayışının (bütün erdemli çalışmaların, meditasyonun ve feragatlerin) nihai amacının özünün Yüce Şahıs’a sevgi dolu hizmet tutumu geliştirmek olduğunu öğretir. Krişna’nın “Bana teslim ol,” diyerek verdiği nihai talimat, Arjuna’ya ve Bhagavad-gita’yı okuyan herkese din ve inancın ötesine geçip tek başına benliği tatmin edebilen bhakti, yani adanma hizmeti, alemine girme görevi verir. “Özgün” Bhagavad Gita, yapılanGita açıklamaları arasında benzersiz bir yere sahiptir; kitabın yazarı Srila Prabhupada, Krişna’nın kendisinden başlayan öğretmen-öğrenci zincirinden gelen öğretmenleri temsil eder. Prabhupada’nın açıklığı, ince zekası ve orijinal Sanskrit metnene sadakati, Gita’nın öğretilerinin Batılı okuyucuya kolayca erişmesini sağlıyor.             

 

“Özgün” Bhagavad Gita yayımlandığı 1970 yılından bu yana dünyada en yaygın okunan Gita baskısı olmuştur. 

Özgün Bhagavad Gita

250,00₺Fiyat
    bottom of page